[SSP] Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Hội Thánh tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu qua cái chết của Người trên thập giá chỉ vì yêu thương và cứu độ nhân loại. Cách riêng, đối với Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, vào lúc 15h30 chiều nay 19/04/2019 tại Tập Viện thánh Louis Bertrand – Tân Hưng, cha Tổng Phụ Trách, quý cha và anh em, cùng cử hành phụng vụ, tưởng niệm biến cố khổ hình thập giá đến vinh quang:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).

Chúa Giêsu Người trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Người vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Người như hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào dòng đời Người đã chết đi, đã thối đi thì mới sinh ra nhiều bông hạt. Mầu nhiệm tự hủy trong khổ đau và sự chết để trở nên nguồn mạch cứu độ cho nhân loại. “Hạt lúa Giêsu” có chết đi mới có một mùa gặt bội thu trong kho lẫm của Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội để chúng ta làm mới lại tinh thần, để can đảm dấn thân tiếp bước trên con đường tình yêu một cách triệt để như Chúa Giêsu Người đã yêu và đã sống. Bởi lẽ: “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 9-17).

Trước khi bước vào nghi thức Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, tất cả các thành viên trong Hiệp Hội cùng “suy chiêm” Chúa Giêsu trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Khi chúng ta dõi theo Chúa đi từng chặng đường thương khó của Ngài, như một cơ hội tốt nhất, chúng ta soi chiếu đời sống đức tin của mình theo khuôn mẫu của chính Chúa, Đấng đến: “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45). Khi chiêm ngắm và sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa ngang qua cuộc khổ nạn trên đường thương khó, chúng ta sẽ noi theo gương Chúa để sống khiêm nhường, tự huỷ, hy sinh, vâng lời, liên đới, tha thứ và yêu thương. Nhờ đó mà mỗi thành viên trong Hiệp Hội chúng ta sẽ trở nên một con người mới, chan chứa tình yêu thương, sự cảm thông và đồng hành với nhau trên con đường phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Kết thúc Chặng Đàng Thánh Giá, giờ đây cộng đoàn cùng cử hành cuộc thương khó của Chúa. Nghi lễ do cha Giuse Nguyễn Quang Văn chủ sự. Mở đầu phần phụng vụ Lời Chúa: mọi người cùng lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh và bài thương khó (Passio) của Chúa Giêsu theo thánh Gioan do cha Giuse cùng với hai anh em Tập Sinh Khoá III lĩnh xướng.

Sau Bài Thương Khó, cộng đoàn cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cho mọi người trên thế giới, cho người dự tòng, người ngoài Kitô giáo, người vô thần, người đau khổ và các nhà lãnh đạo quốc gia.

Nghi lễ diễn ra tiếp theo với phần Suy Tôn Thánh Giá: Thánh Giá được cha chủ sự mời gọi cộng đoàn thờ lạy: “Đây là gỗ Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian – Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Sau đó, Thánh Giá được đặt giữa cung thánh để mọi người tiến đến quỳ gối hôn kính. Kế đến, Thầy Phó Tế kiệu Mình Thánh Chúa rước từ bàn thờ phụ lên bàn thờ chính, cha Giuse cử hành nghi thức hiệp lễ với câu xướng: “vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng,” cộng đoàn cất cao lời kinh Chúa dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời… Sau đó, mọi người cùng tiến lên rước Mình Thánh Chúa. Nghi lễ tưởng niệm được kết thúc với lời nguyện chúc lành của Cha chủ tế và mọi người ra về trong thinh lặng.

Xem thêm hình ảnh: Tại Đây

Ban Truyền Thông, SSP.