[SSP] Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly

Tập Viện thánh Louis Bertrand
Thứ Năm ngày 18/04/2019
——————————————–
CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA – THỨ NĂM TUẦN THÁNH
– 15 giờ 30′ quý cha và quý thầy ở Sài Gòn hiện diện đông đủ để chuẩn bị cho việc cử hành nghi thức Tam Nhật Vượt Qua. 
– 15 giờ 45′ quý thầy tập hát
– 16 giờ cha Tổng Phụ Trách và cha Giuse Nguyễn Quang Văn đồng tế cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly. 
Cha Giuse chia sẻ đề tài: “Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng,” Người là Chúa là Thầy mà còn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu là mẫu gương khiêm nhường yêu thương phục vụ cho chúng ta noi theo. 
Chúa Giêsu chỉ vì yêu thương và muốn cứu độ con người, Người đã trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, chính vì thế Thiên Chúa đã suy tôn Người và tặng ban cho Người vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Chúa Giêsu như hạt lúa mì của Thiên Chúa Cha, rơi xuống đất đã mục nát và sinh ra muôn ngàn bông hạt, hay nói cách khác Người Con Một của Thiên Chúa Cha đã chết nhờ cái chết và sự phục sinh của Người mà muôn người được cứu độ.
Người là Vua yêu thương, phục vụ quên mình. Người dạy và ban cho chúng ta một giới răn: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em,” trong cuộc lữ hành đức tin anh em hãy thực thi giớ răn: “mến Chúa và yêu người,” khi anh em yêu thương nhau, thì người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. 
Khi Chúa Giêsu chuẩn bị về với Cha của Người, Người yêu thương và không muốn rời xa con người, Người lập Bí Tích Thánh Thể, để dưỡng nuôi con người, mỗi khi Giáo Hội cử hành Bí Tích Tình Yêu lấp lánh ánh bình minh của sự phục sinh của Thiên Chúa trong chúng ta. Mỗi khi Giáo Hội cử hành Bí Tích Tình Yêu khơi nguồn sự sống thần linh của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúa Giêsu hứa ban cho những ai “tưởng nhớ đến Thầy.” Thông dự vào việc tưởng nhớ bằng sự tin yêu và đón nhận Mình và Máu Ngài sẽ được sự sống vĩnh hằng.
Kế đến, cha Giuse chia sẻ về Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Truyền Chức Thánh. Khi Chúa Giêsu sắp hoàn tất chương trình cứu độ con người theo ý định của Thiên Chúa Cha. Để Hội Thánh của Người luôn trường tồn và phát triển Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Truyền Chức Thánh cho các Tông đồ, Người trao ban quyền bính cho các ông. Qua Bí Tích Rửa Tội chúng ta được làm con của Chúa và được làm con của Hội Thánh, đặc biệt chúng ta được tham dự vào ba chức vụ của Chúa Giêsu: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Chúng ta hãy noi gương các Tông đồ, đặc biệt chúng ta hãy noi theo gương của thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại ra đi đem Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất.
   Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, quý cha và quý thầy cung nghinh Thánh Thể và Chầu Thánh Thể cho đến 3 giờ sáng.
               
Xem thêm một số hình ảnh khác: 
      Ban Truyền Thông, SSP.