MỪNG LỄ THÁNH GIUSE THỢ 01.5.2018 TẠI ĐỒNG TÂM – BÌNH PHƯỚC

Trong niềm vui và tâm tình cảm mến, ngày từ sáng sớm, Cha Bề Trên Louis Bertrand, Quý Cha, Các chị Emmanuel và toàn thể các thầy, anh em trong Hiệp Hội quy tụ về Nhà Nguyện Đức Mẹ Đồng Hành 103, hiệp dâng thánh lễ Mừng Bồn Mạng Thánh Giuse Thợ của các cộng đoàn Đồng Tâm và cộng đoàn Giuse – Đồng Nai.

Vào lúc 10g00, tất cả cùng hiệp dâng thánh lễ đồng tế, chủ tế Cha Louis Bertrand, giàng Cha Đaminh Khoái. Nguyện xin Thánh Cả Giuse Thợ luôn cầu thay nguyện giúp cho các anh em trong các cộng đoàn lấy thánh hiệu Thánh Giuse Thợ 01.5 làm bổn mạng và noi gương Thánh nhân sống trong đời lao động âm thầm nhưng vui mừng và hiến dâng.

Hòa trong niềm vui đó tất cả cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Cha Bề Trên Louis Bertand ngày mai 63 năm linh mục, một hồng ân Thánh Chức Linh mục của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đồ ân an xác mạnh, sự khôn ngoan và lòng đầy tràn Chúa Thánh Thần để dẫn dắt Hiệp Hội đi theo sứ vụ Truyền giáo như lòng Chúa muốn.

Sau thánh lễ, quý Cha cùng toàn thể anh em dùng bữa cơm thanh đạm để nói lên tinh thần huynh đệ hiệp nhất trong yêu thương.

sau đây vài tấm hình lưu niệm: