Mùa Chay – Mùa Sám Hối

Mục đích của mùa chay là nhằm giúp chúng ta trở về với Chúa và với anh em, bằng cách sám hối và nhìn nhận sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Việc XỨC TRO, ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN, HY SINH HÃM MÌNH, và  LÀM PHÚC BỐ THÍ; chỉ là những phương thế mà thôi. Vì thế, xức tro trên đầu không quan trọng bằng việc ăn năn sám hối trong tâm hồn. Xức tro là dấu chỉ của thụ tạo biết ăn năn sám hỗi; vì vậy, xức tro mà không sám hối thì nào có ích lợi gì?

– Hãy sám hối trong lòng để nhận ra rằng; nhiều khi chúng ta đã làm ố danh Chúa bằng cách sống thiếu đức tin.

– Hãy sám hối để nhận ra rằng; lắm khi chúng ta đã bôi bác Giáo Hội bằng cách sống vô trật tự, không tuân giữ lề luật.

– Hãy sám hối để nhận ra rằng; nhiều khi chúng ta đã làm mất lòng tha nhân, bởi thái độ ngang ngược và ta đây của mình.

– Hãy sám hối để nhận ra rằng; mình đã đánh mất ơn Chúa bởi sự ích kỷ nhỏ nhen và hẹp hòi của mình.

– Hãy sám hối để nhận ra rằng; Chúa luôn luôn tha thứ và chờ đợi chúng ta quay trở về với kho tàng ân sủng của Ngài.

Tu sĩ Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn, SSP.