HOA QUẢ CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

 

HOA QUẢ CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

Sau những ngày truyền giáo miệt mài và sau một khoá giáo lý dự tòng đầy khó khăn, vì các dự tòng thích thì đi học, không thích thì nghỉ. Mặt khác, vì họ không thông thạo tiếng Kinh, còn con thì không thông thạo tiếng Tộc. Mặc dầu thế, nhưng khoa giáo lý cũng được kết thúc tốt đẹp với thành quả là 40 người anh em sắc tộc Ê Đê đã được rửa tội để làm con Chúa và làm con Hội Thánh. Quả là vui mừng vì những thành quả của công cuộc truyền giáo của Hiệp Hội đã sinh hoa kết quả tốt đẹp qua ân sủng của Thiên Chúa và nhờ lời cầu nguyện của cha Tổng Phụ Trách, quý cha và quý thầy trong Hiệp Hội. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn mọi thành viên trong Hiệp Hội. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chứng con trong sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất Tây Nguyên này đầy nắng gió này. Ở đây mỗi năm chúng con rửa tội được từ 100 đến 200 người lớn. 

Con, Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn.SSP