Anh em tụ họp nhau về Nhà thờ Thánh Mẫu -Sao Mai, ngày 10.3.2018 để tĩnh tâm tháng 3. Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Đức Tổng Giám Mục Phaolô.