Hình Ảnh Hiệp Hội Tĩnh Tâm Năm Đợt II – Tại Đan Viện Biển Đức Thiên Phước

Hình Ảnh Hiệp Hội Tĩnh Tâm Năm Đợt II
Tại Đan Viện Biển Đức Thiên Phước 

Tất cả anh em tập trung tại phòng hội để chào Cha giảng phòng và nghe hướng dẫn nơi ở

Thánh Lễ Khai Mạc tuần tĩnh tâm

Cha giảng phòng, Phêrô Nguyễn Đức Vinh.SVĐ, giúp anh em trong tuần tĩnh tâm

Đọc Hiến Pháp và giờ Kinh Trưa

Giờ cơm chung của anh em

Tất cả anh em ôn hát để chuẩn bị thánh lễ ngày hôm sau

Thầy Long rất chăm chú vào từng nốt nhạc thầy Đức Anh tập trung cao độ để nhìn và đánh từng nốt nhạc

Chầu Thánh Thể và giờ Kinh Tối

Chụp hình lưu niệm và cảm ơn