Giới thiệu

TIỂU SỬ  HÌNH THÀNH HIỆP HỘI THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI
1. Tóm tắt tiểu sử Vị Sáng Lập
Linh mục Louis Bertrand Cao Đức Thuận – Sinh ngày 25 tháng 07 năm 1924 tại làng Nhân Nghĩa, Nam Sách, Hải Dương, thuộc Giáo phận Hải Phòng. – Ngày 02 tháng 05 năm 1955: Được chịu chức linh mục bởi Đức Cha Bianchi, Tổng Giáo Phận HongKong. – Tháng 06/1957: Cha Phó xứ Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương. – Năm 1957: Hội Đồng Giám Mục tại Miền Nam gọi nhập ngành Tuyên úy và phục vụ Bảo An Đoàn Miền Duyên Hải gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên – Bình Tuy.
– Năm 1991: Đức Cha Maria Nguyễn Tùng Cương và Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên ủy nhiệm  cha đào tạo các tu sinh GP. Hải Phòng và GP. Vinh. Có tất cả 135 tu sinh, thuộc 12 lớp. Hiện thời đã có 55 thầy GP. Hải Phòng và 6 thầy GP. Vinhđược phong chức linh mục.
– Năm 1991 – 2013: Sau khi trao các chủng sinh lại cho GP. Hải Phòng và GP. Vinh, Đức Cha Maria Nguyễn Tùng Cương về nhà Cha, cha Cố nhận giúp trực tiếp Tu hội nữ Emmanuel Hải Phòng và đến khi Tu Hội Emmanuel trưởng thành, cha Cố trao lại cho cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, Hải Phòng, trực tiếp đảm trách.
– Năm 2009: Cảm nghiệm từơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trong Năm Thánh Phaolô 2009, cha cố Louis nhận thấy trong đời sống Giáo Hội Việt Nam còn có nhiều ơn gọi muộn đang khao khát tiếp tục sống đời tu trì và truyền giáo. Từ đó cha đã lập nên Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.
2. Quá trình hình thành Hiệp Hội  Thánh  Phaolô Tông  Đồ Dân Ngoại
* Ngày 22/06/2009: – Cha cố Louis đã quy tụ nhóm anh em đầu tiên gồm 9 thành viên , với sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất của Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá, Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, tại đền Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu. – Sau một tuần tĩnh tâm và cầu nguyện, anh em đã chọn danh hiệu Nhóm Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, để từ đó hình thành nên Hiệp Hội Tín Hữu và Tu Đoàn sau này theo linh đạo của Thánh Phaolô qua sựchăm sóc nâng đỡ của Đức MẹĐồng Hành. – Từđây, anh em lên kế hoạch soạn dự thảo Hiến pháp và tập trung sống trong các cộng đoàn theo nội quy của một cộng đoàn tu.
* Tháng 09/2011: – Sau khi Nhóm anh em đã gia tăng lên gần 40 thành viên, cha Cố Louis đã làm đơn và nộp hồ sơ lên Đức Hồng Y để xin thành lập Tu Đoàn. – Ba tháng sau, vào ngày 23/11/2011, anh em nhận được văn thư phúcđáp của Văn Phòng Tu Sĩ là chưa được Đức Hồng Y công nhận, qua đó Hồng Y cũng như Cha Đặc Trách Tu Sĩ đã gợi ý điều chỉnh lại một số điều quan trọng như: phải có cha kế thừa, vì cha Cố Louis đã già yếu; phải có chương trình tuyển sinh và đào tạo ơn gọi trẻ để kế thừa và phát triển sau này. – Sau khi được sự hướng dẫn và chỉ dạy như thế, chúng con đã luôn tuân phục Giáo quyền và sửa lại những gì mà Đức Hồng Y chỉ dạy.
* Tháng 8/2015: Vào dịp tĩnh tâm năm linh mục TGP. Sài Gòn vào đầu tháng 82015, được sự gợi ý của cha Tổng Đại Diện, cha Cố Louisđã đến gặp Đức Tổng Phaolô và đã Được Đức Tổng chỉ dạy tiếp tục hoàn thiện những điều hướng dẫn trước đây của Đức Hồng Y.
* Tháng 01/2016: Trong khoảng từ tháng 08/2015 đến tháng 01/2016 cha Cố Louis đã đến gặp cha Giám tỉnh Dòng Đa Minh, Giuse Nguyễn Đức Hòa, để xin cha Giám tỉnh thương xét cho một cha sang giúp và kế thừa cha Cố Louis. Chờ đợi một thời gian thì được cha Giám tỉnh chấp thuận cho cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP sang giúp.
* Ngày 02/03 2016: Đã có cha Phêrô Phương kế thừa, vào sáng ngày 02/03/2016 cha Cố và cha Phêrô Phương đã đến trình điện Đức Tổng Phaolô. Đức Tổng đã đồng ý cho phép, nhưng để có văn bản cho phép chính thức, Đức Tổng đề nghị nhờ cha Giuse Phan Tấn Thành, OP giúp chỉnh sửa lại Bản Dự Thảo Hiến Pháp.
* Ngày 03/5/2016: Sau hai lần được cha Giuse Phan Tấn Thành, OP giúp chỉnh sửa lại bản Dự Thảo Hiến Pháp, thì vào ngày 03/5/2016 cha Cố và cha Phêrô Phương đã đến gặp lại Đức Tổng và trao bản dự thảo Hiến Pháp kèm Hồsơ xin thành lập Tu Đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.
* Ngày 03/6/2016: Được sự hướng dẫn của cha Tôma Vũ Quang Trung, Đặc Trách Tu Sĩ sau khi ngài gặp gỡ với Đức Tổng, Cha Chưởng Ấn và Cha Đại Điện Pháp Lý, ngài đã hướng dẫn cha Cố làm Đơn xin thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại theo tiến trình Giáo luật để hình thành nên Tu Đoàn Giáo Sĩ sau 5 năm thử nghiệm.
* Ngày 10/6/2016: Được tin từ Văn phòng Tu Sĩ TGP. Sài Gòn là Đức Tổng đã ký quyết định cho thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, anh em vỡ òa trong hạnh phúc vui sướng mà Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa. Đây là một biến cố vĩ đại cho Hiệp Hội Thánh Phaolô được Chúa thi ân qua Đức Tổng Phaolô trong Năm Thánh này.
* Ngày 30/6/2016: Hôm nay ngày 30/6/2016, sau hơn 7 năm đợi chờ cũng từ Năm Thánh Phaolô 2009 đến Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa 2016, anh em Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đang nhận thấy dòng chảy của ân sủng Chúa qua sự yêu thương của Đức Tổng đang đổ tràn trên Hiệp Hội. Anh em Hiệp Hội chỉ biết tạ ơn Chúa về mọi sự như lời thánh Phaolô Quan thầy đã dạy: “Hãy tạ ơn trong mọi dịp! Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Ðức Kitô Giêsu!” (1Tx 5,18) và anh em Hiệp Hội Thánh Phaolô chúng con cũng xin Đức Tổng, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Ân Nhân – Thân Nhân cũng thêm lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa cho anh em chúng con qua lời thánh Phaolô: “Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, bởi nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông của anh em trong Chúa chúng ta, Ðức Giêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta” (1Tx 1,2).