Cha Fra’ Narciso Cavazzola 53 năm truyền giáo ở Nhật Bản

Cha Fra’ Narciso Cavazzola 53 năm truyền giáo ở Nhật Bản Hiệu trưởng một trường mẫu giáo, coi sóc hai giáo xứ, thiết lập một...

Lòng can đảm của cha Tony O’Riordan, nhà truyền giáo tại Nam Sudan

Lòng can đảm của cha Tony O'Riordan, nhà truyền giáo tại Nam Sudan Một linh mục dòng Tên người Ai len đã không để bạo...

Vị Linh Mục cả đời đi ‘mua lại’ những em bé bị nhiễm H.I.V

Vị Linh Mục cả đời đi ‘mua lại’ những em bé bị nhiễm H.I.V Cuộc đời mình, ông dành cho những lần đối mặt đám...

Sair Del Toro, nhà truyền giảng Tin mừng phi thường của người Nam mỹ

Sair Del Toro, nhà truyền giảng Tin mừng phi thường của người Nam mỹ “Tôi nghĩ khi chúng ta tự nguyện dâng mình cho Chúa...

Sài Gòn cần 140 tỷ đồng cho Quỹ Loan Báo Tin Mừng

Sài Gòn cần 140 tỷ đồng cho Quỹ Loan Báo Tin Mừng Ban Loan Báo Tin Mừng của Tổng Giáo Phận nghiên cứu và nhận...

Hình ảnh hoạt động