HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN – CAM KẾT LẦN ĐẦU ANH EM KHÓA...

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN - CAM KẾT LẦN ĐẦU ANH EM KHÓA 2 - THỨ SÁU, NGÀY 24.08.2018 - TẠI GIÁO XỨ...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TUẦN TĨNH TÂM NĂM ĐỢT 2/2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TUẦN TĨNH TÂM NĂM ĐỢT 2/2018 TUẦN TĨNH TÂM NĂM ĐỢT 2/ 2018, TẠI DÒNG BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN – CAM KẾT LẦN ĐẦU CỦA...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN - CAM KẾT LẦN ĐẦU CỦA QUÝ THẦY KHÓA 2 - 24.8.2018     ...

Hiệp hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại: Cam kết lần đầu

 THÁNH LỄ TẠ ƠN - CAM KẾT LẦN ĐẦU K. 2   HIỆP HỘI THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI (ngày 24 – 08  - 2018) "Tiếng gọi...

Nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt trong 1 năm tập qua của các...

Nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt trong 1 năm tập qua của các Thầy khóa 2, 2017-2018 https://youtu.be/T8YVSwmY3mA

Hình ảnh hoạt động