Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh...

Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa Vào lúc 09g00 (khoảng 13g00 giờ Việt Nam) ngày 18.10.2018,...

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày quốc tế truyền giáo

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày quốc tế truyền giáo Ban TT ĐCV Thánh Giuse SG WGPSG -- Trong tâm tình cầu nguyện cho...

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 43

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 43 Bài: Thảo Qua & Ảnh: Lê Văn T   Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 43...

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018   Nội dung -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B -  7 vị...

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Huấn đức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse...

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Huấn đức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn Bài & Ảnh: Ban Truyền thông ĐCV Sài Gòn WGPSG...

Hình ảnh hoạt động