Phép lạ mặt trời múa tại Fatima ngày 13 Tháng 10 Năm 1917

Phép lạ mặt trời múa tại Fatima ngày 13 Tháng 10 Năm 1917 Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6 cho 3 em...

Suy tư mục vụ năm MVGĐ 11/2018: Sẵn sàng yêu thương đón nhận con...

Suy tư mục vụ năm MVGĐ 11/2018: Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái   Tình yêu phong nhiêu sẵn sàng đón nhận sự sống Yêu...

Những câu nói nổi tiếng của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

Những câu nói nổi tiếng của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu Dưới đây là những câu nói nổi bật của thánh nữ Têrêsa Hài...

Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018

Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018   HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ 2018 Anh chị em thân mến, Chúng...

Tính hài hước va sự thánh thiện theo Đức Phanxicô trong Tông huấn Gaudete...

Tính hài hước va sự thánh thiện theo Đức Phanxicô trong Tông huấn Gaudete et Exsultate   Theo định nghĩa của Encyclopedia Britanica, tính hài hước có...

Hình ảnh hoạt động