Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Truyền giáo – năm B

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật Truyền giáo - năm B LM Đan Vinh - HHTM HIỆP SỐNG TIN MỪNG Lễ Truyền Giáo Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10;...

Tiểu sử 7 vị Chân Phước được tuyên thánh ngày Chúa Nhật 14/10/2018

Tiểu sử 7 vị Chân Phước được tuyên thánh ngày Chúa Nhật 14/10/2018 Lúc 10g15 sáng Chúa Nhật 14 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ...

Đức Giáo Hoàng tôn phong 7 vị chân phước lên bậc Hiển Thánh

Đức Giáo Hoàng tôn phong 7 vị chân phước lên bậc Hiển Thánh Hôm 14-10-2018, Giáo Hội đã có thêm 7 vị thánh mới được...

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 28 TN – năm B

Hiệp sống Tin Mừng: CN Tuần 28 TN - năm B LM Đan Vinh - HHTM HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 28 TN B Kn 7,7-11 ; Dt 4,12-13 ;...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên- năm B

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên- năm B Ban Mục vụ Thánh Kinh và Phụng Tự CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B Kn 7,7-11;...

Hình ảnh hoạt động