Category Archives: Tư liệu & Hình ảnh

Tư liệu & Hình ảnh

Lưu niệm 65 năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Tổng Phụ Trách (02.05.1955 – 02.05.2020)

Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của tình yêu, là một quà tặng của Thiên Chúa cho trần gian, là nguồn mạch ơn cứu độ cho trần gian. Tình yêu đó được diễn tả qua con đường thập giá, cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu Kitô đã đón nhận ơn ban […]