Ai Tín: Ông Phaolô Nguyễn Hóa, Ông Nội của Thầy Phêrô Nguyễn Công Vinh đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Nguyễn Khánh 20/12/2019

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Văn Phòng Hiệp Hội Thánh[...]

Ai Tín: Ông Giuse Phạm Quang Nhinh, Thân Phụ Anh Giuse Phạm Quang Huy (dự tu) đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo,Tin hiệp hội Đình Khánh 03/11/2019

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”                [...]