AI TÍN: Ông Vinhsơn Vũ Văn Toán (là Chú của Thầy Vinhsơn Vũ Văn Am, Tập sinh Khóa IV) đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 27/05/2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông[...]

Ai Tín: Bà Maria Nguyễn Thị Hát, Bà Ngoại của Thầy Đaminh Nguyễn Thanh Tùng đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Nguyễn Khánh 25/05/2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Văn Phòng Hiệp Hội Thánh[...]

[THÔNG BÁO] – Về Lễ Kỷ Niệm 65 Năm Linh Mục Của Cha Tổng Phụ Trách
Hiệp hội SSP,Thông Báo Nguyễn Khánh 30/04/2020

Kính thưa Quý Cha và Anh Em, Ngày 02/05/2020 là kỷ niệm 65 NĂM Cha Tổng Phụ Trách được lãnh nhận hồng ân Thánh Chức Linh Mục. Chúng ta nhớ[...]

AI TÍN: Cụ Bà Maria Huỳnh Thị Nhượng, bà nội của anh Antôn Trần Minh Tỏ đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 26/04/2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  Văn Phòng Hiệp Hội Thánh Phaolô[...]

AI TÍN: Cụ Ông Gioan B. Hoàng Đức Nguyện, ông nội của anh Gioan B. Hoàng Thế Lực đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 25/04/2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  Văn Phòng Hiệp Hội Thánh Phaolô[...]

AI TÍN: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Thảo, bà ngoại của Thầy Giuse Nguyễn Lương Uy, SSP đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 20/04/2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  Văn Phòng Hiệp Hội Thánh Phaolô[...]

Ai Tín: Ông Phaolô Nguyễn Hóa, Ông Nội của Thầy Phêrô Nguyễn Công Vinh đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Nguyễn Khánh 20/12/2019

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Văn Phòng Hiệp Hội Thánh[...]

Ai Tín: Ông Giuse Phạm Quang Nhinh, Thân Phụ anh Giuse Phạm Quang Huy (dự tu) đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 03/11/2019

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.                         Ai tin vào Thầy, thì dù có chết,[...]