Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Từ Bỏ …. Và Đi Theo Để Làm Lại Cuộc Đời
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 28/02/2020

TỪ BỎ… VÀ ĐI THEO ĐỂ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI (Lc 5, 27-32) Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thấy đây đó có những người đạo đức tốt[...]

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Giữ Chay Đúng Nghĩa
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 27/02/2020

GIỮ CHAY ĐÚNG NGHĨA (Mt, 9, 14 –15) Tại Giáo phận Taytay – Philippines, có một thầy ẩn sĩ tu rừng. Thày từ bỏ thế giới náo động, nhộn nhịp[...]

Thứ Năm Sau Lễ Tro: Xây Dựng Lại Mối Tương Quan
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/02/2020

XÂY DỰNG LẠI CÁC MỐI TƯƠNG QUAN (Lc 9, 22 -25) Mỗi khi Mùa Chay về, hay nghe nói tới Mùa Chay, chúng ta hiểu ngay: đây là “mùa trở[...]

Thứ Tư Lễ Tro: Giữ Chay Thế Nào Cho Đẹp Lòng Chúa?
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 25/02/2020

GIỮ CHAY THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA?  (Mt 6,1-6.16-18) Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa tập luyện thiêng liêng bằng việc xức[...]

Thứ Ba Tuần VII – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 25/02/2020

“TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ” (Mc 9,30-37) Đã từ lâu, chúng ta rất quen với cụm từ: “Tôi tớ các tôi tớ” được ký bởi thánh Giáo Hoàng Gioan[...]

Thứ Hai Tuần VII – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 23/02/2020

TẠI SAO CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG TRỪ ĐƯỢC QUỶ? (Mc 9, 14-29) Ngày nọ, một linh mục đến hỏi thánh Gioan Vianney bí quyết làm cho xứ đạo được thánh[...]

Chúa Nhật VII Thường Niên – A: Hãy Yêu Kẻ Thù Và Làm Ơn Cho Họ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 22/02/2020

HÃY YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO HỌ (Lv 19,1- 2.17- 18; 1 Cr 3, 16- 23; Mt 5,38- 48) Mến Chúa, yêu người chính là điểm cốt lõi[...]

Thứ Bảy Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 21/02/2020

MỘT CUỘC BIẾN ĐỔI (Mc 9,2-12) Cuộc biến hình hôm nay được diễn ra sau sáu ngày Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài cho các môn đệ.[...]

Thứ Sáu Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 20/02/2020

TIN VÀ ĐI THEO (Mc 8,34-39) Sau khi Phêrô thay lời anh em tuyên xưng niềm tin, Đức Giêsu đã ngay lập tức loan báo về cuộc khổ nạn của[...]

Thứ Năm Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 19/02/2020

CẦN XÁC LẬP MỐI TƯƠNG QUAN CÁ VỊ (Mc 8,27-33) Trong nghi thức Thánh Tẩy cho người lớn, Giáo Hội mời gọi đương sự tuyên xưng niềm tin của mình[...]