Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 16/12/2019

CÁI BÊN NGOÀI KHÔNG CỨU ĐỘ ĐƯỢC LINH HỒN! (Mt 21,28-32) Ngày nay, nhiều người Công Giáo vẫn có quan niệm gắn kết đời mình vào những chuyện sinh hoạt[...]

Mùa Vọng – Ngày 17/12
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 16/12/2019

MẦU NHIỆM ÂN SỦNG VÀ TỘI LỖI (Mt 1, 1-17) Hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội chuyển sang phần hai của Mùa Vọng. Tức là thời gian chuẩn bị cho[...]

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 15/12/2019

HÃY KHIÊM TỐN ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ (Mt 21, 23-27) Có những câu hỏi được đưa ra để làm sáng tỏ một vấn đề nào đó! Cũng có những vấn[...]

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A: Hãy Vui Lên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 14/12/2019

HÃY VUI LÊN!  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM A (Is 35,1-  6a; Gc 5,7- 1 0; Mt,11,2- 11) Trong cuộc sống, nếu chúng ta đang mong ngóng chờ[...]

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 13/12/2019

ĐAU KHỔ VÌ SỨ VỤ (Mt 17,10-13) Trong Mùa Vọng, người được nhắc nhiều nhất chính là Gioan Tẩy Giả. Bởi vì Ngài vừa là vị tiên tri cuối cùng[...]

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 12/12/2019

TẠI SAO…? (Mt 11,16-19) Tin Mừng hôm nay tiếp diễn bài Tin Mừng hôm qua. Hôm qua, Đức Giêsu khen ngợi sự xuất hiện và vai trò cũng như sứ[...]

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 11/12/2019

GIOAN TẨY GIẢ LÀ NGƯỜI CAO TRỌNG (Mt 11, 11-15) Trong các cuộc diễn nguyện, lời dẫn phải đi sâu vào nội dung, và người dẫn chương trình phải là[...]

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 10/12/2019

HÃY MANG “ÁCH” VÀ “GÁNH” CỦA ĐỨC GIÊSU (Mt 11, 28-30) “Anh em hãy mang lấy ách của tôi …”. Đây là lối nói ẩn dụ, nói bóng để diễn tả rằng: chúng ta tin[...]

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Năm A
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 09/12/2019

TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU (Mt 18, 12-14) Đức Giêsu thường làm những chuyện gây “sốc” cho những người xung quanh. Vì thế, người đương thời với Ngài và đôi khi cả[...]

Ngày 09.12: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 09/12/2019

ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG Suy niệm: Ngày 25-3-1858 tại Lộ Đức, Đức Mẹ lại hiện ra cho Bernadette, một cô bé mười bốn tuổi, nhà nghèo, quê mùa. Vào lần[...]