Chúa Kitô đã chết và sống lại để chúng ta được cứu độ

Hôm nay thứ Bảy Tuần Thánh, cõi đất chìm trong im lặng thanh vắng, vì Đức Vua, CHÚA CHÚNG TA đang yên giấc trong thánh ý Chúa Cha.

Hôm nay Hội Thánh không cử hành thánh lễ, cũng không cử hành phụng vụ Lời Chúa, nhưng Hội Thánh mời gọi mọi tín hữu hãy SUY NIỆM SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU, đang khi MONG CHỜ NGƯỜI SỐNG LẠI.

Hôm nay hầu hết các quốc gia trên thế giới, đang sống trong những ngày không có thánh lễ cộng đồng vì đại dịch Virus Corona. Nhưng chúng ta đang tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô không phải trong tang tóc, buồn phiền, đau thương hay thất vọng. Nhưng là tưởng niệm trong tâm tình CẢM MẾN và TRI ÂN, vì một Vị THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG chúng ta đến như thế.

Thực vậy, Chúa Giêsu đã chết vào thứ Sáu Tuần thánh, nhưng cái chết của Ngài không phải là tận cùng của sự sống, nhưng là BẮT ĐẦU  MỘT SỰ SỐNG MỚI TRONG VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA – SỰ SỐNG BẤT TỬ – Chúa Kitô đã dùng cái chết của Ngài để đánh bại tử thần, dùng cái chết của Ngài để đem lại sự sống cho chúng ta. Chúa Kitô đã chết, nhưng Ngài không chết đi vĩnh viễn, nhưng Ngài chết đi để cho chúng ta được sống, và sống đời đời. Ngài vác thập giá để gánh tội cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Chúa Kitô bị treo trên thánh giá, là để nâng chúng ta lên một tầm mức mới, tầm mức CON CÁI THIÊN CHÚA.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã nhận ra lòng bao dung thương xót của Chúa. Xin tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót và vong ơn bội nghĩa của nhân loại chúng con. Chúng con đã sống khô khan, thờ ơ, đam mê, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, bất công, chia rẽ… Xin Chúa mở mắt để chúng con thấy Chúa yêu thương chúng con dường nào, qua sự hy sinh đau khổ và chết trên thập giá để cứu độ chúng con.

Xin cho chúng con biết ý thức loan truyền TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA cho anh chị em đồng loại, bằng cử chỉ và hành động yêu thương của chúng con. Có như thế thì cái chết của Chúa mới thực sự có ý nghĩa và đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Amen.

Tu sĩ Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn. SSP.