Home Chia Sẻ Suy Niệm

Chia Sẻ Suy Niệm

15 Th3

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C

“Hãy Yêu Thương Kẻ Thù” (Mt 5,43-48) Cuộc sống của con người hằng ngày chúng ta phải giao tiếp biết bao nhiêu lãnh vực khác nhau, có khi va chạm, làm phiền lòng, gây ra những tổn thương về vật chất lẫn tinh thần, những tổn thương ấy dẫu rằng vô tình hay cố ý […]

Read more
15 Th3

Suy niệm Lời Chúa Thứ SáuTuần I Mùa Chay C

 “Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã” (Mt 5,20-26). Cuộc sống xã hội của con người chuyện “bon chen” là điều khó có ai tránh khỏi, bon chen không chỉ dừng lại việc cơm áo gạo tiền, mà nó còn len lỏi vào cả đời […]

Read more
15 Th3

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay C

 “Ai xin thì nhận được. Ai tìm thì gặp. Ai gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7-12) Theo lẽ thường tình con người chỉ cầu xin Thiên Chúa ban cho hết ơn này đến ơn khác, vật chất cũng như tinh thần. Đôi khi chúng ta cầu nguyện và xin ơn một cách ích kỷ […]

Read more
14 Th3

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C “Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11,29-32) Con người trong thời @ có rất nhiều thích chạy theo những điều lạ, dấu lạ “hưởng thụ” nơi môi trường văn hóa họ đang sống, nhiều khi […]

Read more