AI TÍN: Ông Vinhsơn Vũ Văn Toán (là Chú của Thầy Vinhsơn Vũ Văn Am, Tập sinh Khóa IV) đã yên nghỉ trong Chúa

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

 Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, 

xin chân thành chia buồn với:

 Thầy Vinhsơn Vũ Văn Am 

và Tang Quyến trước sự ra đi của Ông:

                                                  Vinhsơn VŨ VĂN TOÁN

 (Ông Vinhsơn Vũ Văn Toán là Chú của Thầy Vinhsơn Vũ Văn Am, Tập sinh Khóa IV)

 

Ông Vinhsơn sinh năm 1961

Đã trở về Nhà Cha hồi 11h00, ngày 26/05/2020, tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng dương 59 tuổi

Thánh Lễ An Táng vào lúc 4h30 ngày 29/05/2020,

tại Giáo xứ Lam Sơn, Giáo phận Bà Rịa.

Các Cộng Đoàn đọc kinh cầu nguyện – dâng Thánh Lễ

trong ngày 28/5 đến 30/05/2020

để bày tỏ tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho 

Linh hồn Vinhsơn Vũ Văn Toán

được sớm hưởng niềm vui trọn vẹn bên Thiên Chúa trên Thiên Quốc

sau cuộc lữ hành đức tin nơi trần gian.

 

                                                                                                                                                                       Kính báo,

                                                                                                                                      Văn phòng Hiệp Hội