Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh
Giáo hội Việt Nam,TGP Sài Gòn,Tin tức Nguyễn Khánh 19/10/2019

Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt[...]