Thánh Lễ mừng kính thánh Louis Bertrand – Bổn Mạng Cha Tổng Phụ Trách
Hiệp hội SSP,Tin hiệp hội Đình Khánh 09/10/2019

“Cùng với mẫu gương của thánh Louis Betrand mà chúng ta mừng kính hôm nay, xin cho mỗi người anh em trong Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại[...]