Archive: 04/10/2019

Trực tiếp: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận Hải Phòng và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo phận

Trực tiếp: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận Hải Phòng và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo phận Thánh lễ bế mạc Đại hội XIV – Hội đồng Giám mục Việt Nam Chương trình: Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 08h00: Đón tiếp 09h00: Làm phép Trung tâm Mục vụ Giáo phận […]
Read more