Người Tông Đồ Theo Gương Chúa Giêsu Để Sống Sứ Mạng Truyền Giáo
Mục vụ Truyền giáo,Suy tư cuộc sống,Văn hóa nghệ thuật SSP Phaolo 04/10/2019

NGƯỜI TÔNG ĐỒ THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU ĐỂ SỐNG SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO Sứ vụ truyền giáo của Giáo hội cho dù ở thời nào và ở đâu cũng đều[...]

Trực tiếp: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận Hải Phòng và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo phận
Giáo hội Việt Nam,Tin tức SSP Phaolo 04/10/2019

Trực tiếp: Nghi thức Làm phép TTMV Giáo phận Hải Phòng và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo phận Thánh lễ bế mạc Đại hội XIV[...]