Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại Hồng Ân Thánh Hiến
Hiệp hội SSP,Tin hiệp hội,Tư liệu & Hình ảnh Nguyễn Khánh 24/09/2019

“Thiên Chúa đã thương ban cho 11 anh em, thuộc Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại hôm nay Cam Kết lần đầu. Cùng với Chúa Giêsu, nguyện xin[...]