Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?
Giáo hội Việt Nam SSP Phaolo 02/07/2019

Chúng ta đã xác định mục tiêu và cách thức của sự phân định trong tiến trình Đồng hành với các cặp hôn nhân hay sống chung. Bây giờ chúng[...]

Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
Giáo hội Việt Nam,Tin tức SSP Phaolo 02/07/2019

Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô[...]