Archive: 13/04/2019

Khoảnh Khắc Đời Dâng Hiến

Hành trình ơn gọi trong 7 năm qua bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu, tôi cảm nghiệm được một sự quyết định trong tin yêu và phó thác. Quả thật, thời điểm ban đầu tôi không làm sao hiểu nổi tình yêu, ơn gọi là gì? Nếu có thể nói, chỉ là hiểu mập mờ […]
Read more

Có thể bạn chưa biết điều này: Chúng ta có nhiều dịp để nhận được ơn Toàn Xá trong Tuần Thánh

Tất cả chúng ta có nhiều cơ hội để nhận được ơn toàn xá (plenary indulgence) trong Tuần Thánh cho bản thân chúng ta hay nhường lại cho những người thân trong luyện ngục. Những ơn toàn xá này được liệt kê trong “Enchiridion Indulgentiarum, Fourth Edition 1999” – Sổ Bộ Ân Xá, Ấn bản […]
Read more