Mồng Ba Tết Nguyên Đán: “Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên”
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/01/2020

MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN “MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN” (St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. “Mưu sự tại nhân,[...]

Lời nguyện đầu năm
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Đình Khánh 26/01/2020

Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, chúng con xin hướng lòng về Chúa và phó thác năm mới trong tay Chúa. Xin cho chúng con biết[...]

Mồng Hai Tết Nguyên Đán: Không Có Hiếu Là Vất Đi!
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 25/01/2020

MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN KHÔNG CÓ HIẾU LÀ VẤT ĐI! (Hc 44,1.10-15; Ep 6, 1-4.18.23; Mt 15, 1-6) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Tôn kính[...]

Lời tạ từ năm cũ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy tư cuộc sống Đình Khánh 24/01/2020

LỜI TẠ TỪ NĂM CŨ Chuẩn bị đón một năm mới trong thầm lặng, trong giản dị nhưng vẫn cảm thấy lòng bình yên, ấm áp, và thân[...]

Mồng Một Tết Nguyên Đán: Chúa Là Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 24/01/2020

MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN CHÚA LÀ MÙA XUÂN VĨNH CỬU (St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P. Trong bầu không khí hân hoan[...]

Bề Trên Sáng Lập